خلوت

کلاف سر در گم افکارم را به کنج دنجی می کشانم تا شاید ....

ای رحمان ! به دستان گرم تو بیش از هر دستی نیازمندم.

ای رحیم ! نگاه مهربان تو بیش از هر نگاهی به وجودم گرما می بخشد .

 ای ستار ! سینه ام آرامگاه دردهاست، این دردها را خود درمان باش .

ای مالک ! من هیچم و همه تویی، دستم گیر که پاهایم نای راه رفتن ندارد.

ای ناظر ! مرا در هر دمی مراقب باش.

ای مانع ! مگذار که بی مهابا گامهایم را به سوی نیستی بردارم.

عاشقم اما عشق ورزی نمی دانم، شیفته ام اما مهرورزی نیاموخته ام!

تو مرا در مدرسه ی پر صفایت عشق و مهر بیاموز!!!

 

/ 9 نظر / 16 بازدید
کدخدا

خدايا هر چی شرار خواست منم ميخوام

آريا

سلام. راستش رو ميگم وقتی اين متن رو خوندم اولين چيزی که يادم افتادم مناجات حضرت علی بود. اميدوارم موفق باشی.

تولدی دوباره

سلام تو مرا در مدرسه ی پر صفایت عشق و مهر بیاموز!!! آمین نیایش زیبایی بود در در ایام من رو فراموش نکنی ای تازه متولده شده چون من یزدان یارتان

ساسان

ای رحمان! چگونه تورا اينچنين بی رحم جلوه ميدهند که گوئی جلادی. ای رحيم ! اينگونه که ميگويند فقط بخششت مختص ريا کاران است و بس. ای مالک! مارا ملک دل خويش کن که مارا همين بس است. ای ناظر! ما را از گوشه نظری از تو نا اميد کرده اند. ای مانع! که هميشه تو را مانع ما وا پشتوانه خود ميدانند.

!!~~ عشق به خدا شاهراهی به کمال ~~!!

من امشب برايت ميگريم ... بازهم ! شايد درحضور گل سرخ ويا شايد بر بشت بامي قديمي و خاكي و شايد آنجا كه روياها سر از خاك زمين تشنه آرزو بر مي آورند و يا شايد همينجا در اتاق خاطره هايم ! الهي سپاس كه اينچنين چشمه هاي جوشان توبه نمي خشكند ! الهي سپاس كه صبور تريني ، آنقدر كه من نيز بياموزم ...از تو . اينروز ها انجمن فريب و وسوسه ميسازند ، هر بار كه نيرنگي از لابه لاي تن پوش چركين خواب نامريي غفلت پديدار شده ، تو باز هم شرمندگي مرا به اشكهايم بخشيده اي پس بازهم مي گويم : الهي سپاس من امشب باز هم ميگريم شايد مثل قديما هم در بركت شبهاي قدر ... و هم بر سفره آسماني نورت . من امشب برايت مي بارم به ياد شبهاي برفي ، من امشب نيز سراپا شعله عشق برسوز زمستانم . الهي سپاس كه چشمه هاي جوشان توبه هرگز نمي خشكند ،من امشب باز هم ميگريم .

باربد آذربد

سلام/ مناجات زيبايی نوشتی .../ بابت حضورت ممنون/ ... در حفظ محيط زيست بايد بگم که همه دست اندرکاريم! و بايد دست روی دست نگذاريم! /

علی

خداحافظ

!!~~ عشق به خدا شاهراهی به کمال ~~!!

من امشب برايت ميگريم ... بازهم ! شايد درحضور گل سرخ ويا شايد بر بشت بامي قديمي و خاكي و شايد آنجا كه روياها سر از خاك زمين تشنه آرزو بر مي آورند و يا شايد همينجا در اتاق خاطره هايم ! الهي سپاس كه اينچنين چشمه هاي جوشان توبه نمي خشكند ! الهي سپاس كه صبور تريني ، آنقدر كه من نيز بياموزم ...از تو . اينروز ها انجمن فريب و وسوسه ميسازند ، هر بار كه نيرنگي از لابه لاي تن پوش چركين خواب نامريي غفلت پديدار شده ، تو باز هم شرمندگي مرا به اشكهايم بخشيده اي پس بازهم مي گويم : الهي سپاس من امشب باز هم ميگريم شايد مثل قديما هم در بركت شبهاي قدر ... و هم بر سفره آسماني نورت . من امشب برايت مي بارم به ياد شبهاي برفي ، من امشب نيز سراپا شعله عشق برسوز زمستانم . الهي سپاس كه چشمه هاي جوشان توبه هرگز نمي خشكند ،من امشب باز هم ميگريم .