تولد دوباره

فزت برب الکعبه

آهن چه ماده ای است؟ سخت ، محکم و سرد! اما وقتی آنرا در نزدیکی

 

آتش می گذاریم ، گرما ، حرارت و سرخی آتش را در خود حفظ می کند.

 

آن زمان شکل می گیرد وقتی سرد و سیاه نیست.

 

و علی اینگونه بود . او در جوار حق نور بر گرفته و با طاعت و عبادت یکتا

 

آفریننده ی خود نمادی از آهن گداخته شده بود. او نبز انسان بود با

 

مربی نیک و اراده ای والا! هنگام بندگی موانع  میان خود و خالق را

پیشاپیش از بین برده بود .در واقع او خود در عشق خدا گداخته شده بود.

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٥ - شراره