تولد دوباره

پرچم

در خیل چهار چرخ های بی جان به سوی تکه خاکی می رفتم، که مزین به نام او بود و یاد او! از دور پرچم سه رنگ ایران چشمم را نوازش داد. سبز آبادانی، سفید صلح، قرمز شجاعت در قلبم غوغایی به پا کردند. با خود اندیشیدم گروهی با پای پیاده پرچم ایران در دست برای بیعت طی مسیر می کنند. در همین افکار بودم که پرچم را در دستان مرد افغانی در پشت ماشین آبیاری شهرداری دیدم!!! گرچه او با هیجان پرچم ایران را تکان می داد،اما دلم به درد آمد! همانطور از کنار او می گدشتم متوجه شدم پرچم ایران کاربردهای فراوانی دارد! گاهی زیر انداز گاهی هم پرچم خطر!!

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٧ - شراره