تولد دوباره

باد ما را با خود خواهد برد

بوی عطر نفسهایت با نسیم صبحگاهی خواب را از چشمان من می رباید و تو را می بینم که سر بر بالش عشق نهادی و پیچک دستانت بر کمر من!

ای همدم! مریم و یاس را در باغچه ی عشق کاشتی تا نسیم دلنواز آنها را نوازش کند و به اوج برساند و عشق آنها را در ما ماندگار کند!

تو به من نشان دادی، موهای بید مجنون از عشق پریشان شده تا خود را در آیینه ی آسمان به لیلی بنمایاند!

نسیم با بوی خوش مریم و یاس و عشق بید مجنون از پنجره بر ما می وزد و جسم و روح ما را در اغوش خود پنهان می کند!

ما غرق در نسیم و غرق در یکدیگر با گرمای بوسه وجودمان را داغ می کنیم و در پیچ و تاب عشق و باد گم می شویم!!!

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٩ شهریور ،۱۳۸٦ - شراره