تولد دوباره

مدينه تنها بود

از شهادت زهرای عزیز سعی می کنم آپ کنم و پرشین بلاگ سر ناسازگاری گذاشته

                                   *          *          *            *          *

                  مدینه هنوز غرق در اندوه فراق محمد(ص) بود که در سوسوی فانوس خانه ی علی به سوگ فاطمه نشست. شب مدینه را بلعید! مدینه آرام آرام در غم از  دست دادن ام النبی عزاداری می کرد. علی بی مونس و یاور، تنها ، همسردلبندش  را در پس کوچه های مدینه بر دوش می برد. کودکان فاطمه با آتشی در وجودشان با مادر جوان وداع کردند. پیکر عزیز دردانه ی محمد(ص) ، آن سرچشمه ی خوبیها ، در تاریکی شب در بستر خاک آرام گرفت . و روح او به سوی بارگاه حق شتافت. پدر مشتاقانه در انتظار دیدار نازنین دختش بود.  چقدر مدینه تنها بود و علی نیز !!!

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦ - شراره