تولد دوباره

جهت رفع سوء تعبير شديد!!!!از پست قبل

بارالها تو آگاهی که حسین در فراسوی زمان و در بلندای عشق پرچم توحید را استوار کرد.

خدایا تو نیک می دانی آنچه را که اتفاق افتاد ، برای مقام و متاع دنیای فانی نبود.

مهربانا تو با خبری او می خواست نشانه های دینت را آشکارسازد، و احکام فراموش شده ی آن را به جریان بیاندازد.

ایزدا تو دیدی که او می خواست  بندگان ستم دیده ات را یاور باشد، و در میان مردم صلح و صلاح را آ شکار سازد.

کریما تو می بینی که بر سر بریده ی حسین و آوارگی عزیزانش مویه ها سر می دهیم، اما پیام حسین را در کهنه تاریخ بشر جا گذاشته ایم. ما با خود چه می کنیم؟!!!

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥ - شراره