تولد دوباره

فرصت ها مانند ابر بهاری در گذرند!

آنگونه لحظه ها را از دست می دهیم، روزها را به بیهودگی شب میکنیم و شبها را صبح ، که گویی فرصتی بی نهایت برای رشد وساختن داریم.

ای کاش کلام شیرین و رسای مولا دائم در گوشمان نجوا کند که

"فرصت ها مانند ابر بهاری در گذرند" تامبادا آسان این ابرها را با

حرکات ناموزون از خود دور سازیم.

 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥ - شراره