تولد دوباره

عاشقانه

عاشقم بر تو مگر بر من مجال آید

سِحرِ جادوی نگاهت مرا، اندر جمال آید

سَحَر با آن صبا، افسانه ها گفتم

مگر با تو مرا، آنگه وصال آید

نگویم من به کس راز نهفته در وجودم را

که بی تو هیچم و در من ملال آید

مراحق حیات و سمات دادی

وین انجمن شاید مرا اندر کمال آید

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥ - شراره