تولد دوباره

سجده عشق

زندگی با یاد تو شیرین شده

قلب من از عشق تو رنگین شده

سر به سر دنیا سر آغازش تویی

جان من روحم تویی عشقم تویی

تا به کی این کهنه جانم پر کند

تا به کی این عاریت جانم کند

تا به کی آوارگی جانا مرا با خود بری؟

سر به دامانت گذاری جان دهی؟

تا به کی سر بر گریبانم نهم؟

تا به کی روح از پی جانم دود؟

عشق من سر بر در درگات می سایم ولی

جان من روحم به پرواز آید و ناید دمی

این دمم والاست سجده بر درت

سجده عشق است جانا درگهت

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥ - شراره